Kansainvälinen matkailuoppaan päivä 21.2.2020

Kansainvälistä matkailuoppaan päivää vietetään ympäri maailman helmikuun 21. päivä. Suomessa eri paikkakunnilla toimivat opasyhdistykset järjestävät tapahtumia ja esittelevät työtään monin tavoin päivän kunniaksi. Tarkoituksena on tuoda esille ammattitaitoisten ja auktorisoitujen matkailuoppaiden arvokasta työtä Suomen matkailun hyväksi.

Suomen Opasliitto ry valitsee vuosittain teeman, joka tuo esiin opastyön eri aspekteja. Vuoden 2020 teemana on ”Elävästi opastaen – Guidning med inlevelse”.

Elävästi opastaen teemaan kuuluvat muun muassa kokemukset, elämykset, trendikkyys ja digitaaliset mahdollisuudet. Näitä hyödynnetään yhä enenevässä määrin opastetuilla kierroksilla.
Monen mielessä matkailuopas on linja-auton mikrofoniin vuosilukuja suoltava henkilö, mutta nykyaikaiseen opastukseen liittyvät vahvasti tarinat, erilaiset elämykset ja kokemukset. Kävelyopastukset ovat nousussa, samoin kuin rooliopastukset. Myös linja-auto-opastuksiin luodaan elävyyttä, vaikkapa murteella ja kertomuksilla. Teemaopastuksilla voidaan vastata matkailun trendeihin. Mm. ruoka-, luonto- ja rikosteemaiset opastetut kierrokset ovat nousseet suosituiksi. Ja vaikka digitaalisuus antaa mahdollisuuksia moneen, on asiantunteva ja paikalla oleva matkailuopas korvaamaton.

Suomen matkailuimagon kehittäjä Visit Finland on linjannut Suomen matkailun valtiksi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen. Myös matkailuoppaat ovat ottaneet haasteen vastaan ja kouluttavat itseään vastuullisuuden teemoissa tulevilla valtakunnallisilla koulutuspäivillä Porvoossa sekä koulutuspäivillä Oulussa.

Takaisin Turkuun
Suomen Opasliiton toimisto on jälleen palannut takaisin Turkuun. Ensimmäinen toimisto perustettiin Hansakortteliin vuonna 1982. Sieltä toimisto muutti yhden välietapin kautta osoitteeseen Tuureporin-
katu 8. Vuonna 2006 muutettiin Tampereelle, ja nyt vuoden 2020 alusta on Suomen Opasliitto jälleen Turussa, samassa osoitteessa, tosin eri kerroksessa.

Suomen Opasliitto ry on vuonna 1974 perustettu, valtakunnallinen matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden liitto. Liitolla on 82 jäsenyhdistystä ja niiden kautta opasliittoon kuuluu noin 1200 jäsentä.

Suomen Opasliitto ry tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Opasliitto auktorisoi Suomessa toimivat oppaat, neuvottelee Suomen matkailualan liiton kanssa matkailuoppaiden palkkiosuosituksen ja valvoo opaskoulutusten järjestämistä. Liitto kuuluu pohjoismaiseen Inter-Nordic Guide Club (IGC) -järjestöön sekä Suomen matkailualan liittoon (SMAL).

Suomen Matkailuoppaiden päivä 6.5.2019

Turun matkailuoppaat aloittavat kesäkauden opastuskierrokset pop up- opastuksilla maanantaina 6.5. Oppailta voi kuulla tietoa ja tarinoita kiinnostavista kohteista tai heidät voi ottaa mukaan lyhyelle kävelykierrokselle.

Oppaan löydät maanantaina klo 18 -19 Vähätorilta, Tuomiokirkolta, Kirjastosillalta ja Vanhalta Suurtorilta tai niiden lähimaastosta. Lyhyet pop-up-opastukset ovat ilmaisia.

Toukokuun 6. on ensimmäinen Suomen Matkailuoppaiden päivä. Silloin on tavoitteena kaikkialla Suomessa tehdä tunnetuksi auktorisoidun oppaan työtä, yhdistysten kävelykierroksia ja muita tapahtumia. Suomen opasliitossa on yli 1300 jäsentä, joista yli sata kuuluu Turun matkailuoppaiden yhdistykseen.

Matkailuoppaan voit löytää esimerkiksi tuomiokirkolta.

Turku tutuksi 13 kielellä

Suomessa vietetään kansainvälistä matkailuoppaan päivää 21.helmikuuta. Turun matkailuoppaat vastaavat kansainväliseen kysyntään tarjoamalla opaspalveluja 13 eri kielellä. Näihin lukeutuvat molempien kotimaisten lisäksi englanti, saksa, ranska, italia, espanja, tanska, venäjä, ukraina, japani, kiina ja esperanto.

Kielistä harvinaisin on esperanto

Maailmassa noin 1,6 miljoonaa ihmistä osaa tyydyttävästi tätä keinotekoista kieltä, onpa se muutaman äidinkielikin.
Tiina Oittinen ja Leena Tiusanen ovat opastaneet parinkymmenen vuoden ajan Turkua esperantoksi. Eniten opastuksia tehdään paikallisille harrastajille mutta vuosittain Turussa käy myös eri puolilta maailmaa tämän yli 130 vuotta vanhan suunnitelmakielen taitajia, joille nähtävyyksiä esitellään tietysti esperantoksi. Laajasti kielelle on käyttöä ensi heinäkuussa, kun esperanton maailmankongressi rantautuu Lahteen ja Turkuun.
Tiina Oittisen kiinnostus kieleen lähti jo 80-luvulla Leena Tiusasen innostamana. Osallistuttuaan esperanton nuorisokongressiin Englannissa hän ihmeekseen huomasi, kuinka helposti pärjäsi vähäiselläkin kielitaidolla ja innostui opiskelemaan lisää. Nykyään Tiina on Turun Esperanto-yhdistyksen puheenjohtaja ja Suomen Esperantoliiton sihteeri.

Kettu-karkkeja japanilaisille

Jouni Elomaa on ensimmäinen Turkua japaniksi opastanut matkailuopas. Aikaa tästä on jo yli 30 vuotta. Kiinnostus Japanin kieleen syttyi jo pikkupoikana judo-harrastuksen kautta. Kielen opiskelun Elomaa aloitti omin päin, mutta päätyi sittemmin Japaniin opiskelemaan. Viimeiset 26 vuotta hän on opettanut japanin kieltä ja kulttuuria Tukholman ja Taalainmaan yliopistoissa asuen kuitenkin Turussa.

”Opastuksia japaniksi on nykyään enää muutamia vuosittain. Tämä on todella vähän verrattuna tilanteeseen vaikkapa 90-luvulla. Toki nykyään on muitakin oppaita, mutta syy saattaa olla se, että nuorempi sukupolvi on siirtynyt enemmän yksilömatkustamiseen. Ryhmämatkailussa taas eläkeläiset etsivät koko ajan uusia eksoottisempia kohteita”, Elomaa toteaa.

Japanilaiset yleensä toivovat opastuksen japaniksi tai sitten matkanjohtaja kääntää. Tosin matkanjohtajillakaan käytännön kielitaito ei aina ole kovin korkealla.

Japanilaiset ryhmät ovat Jouni Elomaan mukaan aika ihanteellisia opastettavia, he ovat kurinalaisia, sydämellisiä ja kaikesta kiinnostuneita. Heidän yleissivistyksensä on hyvä, ja monet ovat erikseen vielä perehtyneet Suomen oloihin ennen matkaa. Matkasta halutaan kaikki irti, vaikka käytettävissä on aikaa melko vähän. Suomi on usein vain yksi kohde muun pohjoisen Euroopan ohella.

”Japanilaisia kiinnostavat erityisesti suomalainen design ja luonto — sekä Kettu-karkit. Useita kertoja japanilaiset tädit ovat ostaneet paikallisia kauppoja tyhjiksi näistä pihlajanmarjamarmeladeista, ne kun ovat oivallisia tarjottavia vihreän teen kanssa.”

Italialaisia kiinnostaa oppaan italia

Heljä Laakso on ehtinyt opastaa italiaksi auktorisoituna oppaana vasta pari vuotta. Viime vuonna Visit Turun kautta tulleita ryhmiä oli 12, nyt on jo saman verran varauksia, joten italialaisten määrä Turussa on nousussa. Italialaiset ovat Laakson mielestä kohteliaita, innokkaita ja helposti lähestyttäviä. He ovat myös kiinnostuneita paitsi kulttuurista, ruoasta ja vuodenajoista myös tavallisen ihmisen arjesta vanhustenhuollosta lasten kasvatukseen.
”Lisäksi he haluavat aina tietää, miksi opas puhuu italiaa ja missä hän on sitä oppinut.”

Heljä Laakso lähti 1990-luvun alussa Roomaan au-pairiksi osaamatta sanaakaan italiaa. Lastenhoitoura jatkui vielä muutaman vuoden muissakin perheissä, kunnes hän aloitti opinnot roomalaisessa yliopistossa. Laakso opiskeli pohjoismaista ja englannin kirjallisuutta italian kielellä. Valmistuttuaan maisteriksi hän palasi takaisin Suomeen.

”Italian kieli ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni, siksi olen onnekas, että saan tavata aina silloin tällöin italialaisia ja opastaa heitä.”

Kansainvälinen matkailuoppaan päivä 21.2.2019


Kansainvälistä matkailuoppaiden päivää vietetään vuosittain helmikuun 21. päivänä. Tällöin matkailuoppaat Suomessa ja ympäri maailmaa tekevät oppaan työtä tunnetuksi.

Taitava opas saa kohteen elämään ja antaa uutta ajateltavaa. Turun matkailuoppaat ovat kaikki koulutettuja ja auktorisoituja oppaita. Auktorisoinnin varmistamiseksi opas osoittaa määräajoin tietojensa ja taitojensa ajantasaisuuden. Auktorisoidun, laadukkaan matkailuoppaan tunnus on opasmerkki.

Kiitokset opastuksille osallistuneille!

Kesällä 2018 Turun matkailuoppaat järjestivät jälleen lukuisia ja suosittuja kävelykierroksia Turussa.

Haluamme kiittää kaikkia kävelykierroksille osallistujia! 

Lisäksi järjestimme Turun päivänä 16.9. pop-up-opastuksia Tuomiokirkon ja jokirannan vaiheilla. Näille opastuksille osallistui myös parisen sataa ihmistä.

On mukavaa opastaa teitä, nähdään taas opastuksilla!